IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM

Kako bi se očuvalo ili ponovno uspostavilo povoljno stanje za više od tisuću u ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova, na području Europske unije je uspostavljena tzv. ekološka mreža.
Na području Hrvatske, Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013 i NN 105/2015) je definiran popis područja uključenih u ekološku mrežu s pripadajućim ciljnim vrstama i stanišnim tipovima.

Ekološkom mrežom se upravlja putem planova upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže. Riječ je o aktima planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja i/ili očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Planovi upravljanja su obavezni za sva područja ekološke mreže i za sve nacionalne kategorije zaštićenih područja.

Šumskogospodarski planovi, kao i programi zaštite, njege i obnove šuma koje se nalaze na područjima koje obuhvaća ekološka mreža, ujedno moraju biti i planovi upravljanja ekološkom mrežom i to za dijelove ekološke mreže koji obuhvaćaju šume i šumsko zemljište.

Ti šumskogospodarski planovi i programi zaštite, njege i obnove šuma morat će sadržavati sve elemente plana upravljanja ekološkom mrežom propisane Zakonom o zaštiti prirode.

Osim izrade šumogospodarskih planova, Salix plan d.o.o. svojim klijentima nudi i uslugu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima.

KONTAKT

Pošaljite nam upit:

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete privolu trgovačkom društvu Salix Plan d.o.o. Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb (dalje: Salix Plan) kao voditelju obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) da prikuplja i obrađuje Vaše podatke (ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona) za potrebe odgovora na upit. Vaši osobni podaci koje ste nam dostavili (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) koristit će se isključivo za odgovor na upit za što ste nam prethodno dali Vašu privolu. Za više informacija upućujemo Vas na: "Zaštita privatnosti"